Alla inlägg märkta “Romantiken

kommentarer 2

Nu packar jag ihop romantiken

Stagnelius , Goethe och Shelley åker in i bokhyllan och tillbaka till biblioteket igen. Under hela våren har jag läst romantisk poesi och texter om romantiken. Det har varit intressant, svårt, förbryllande men också ibland en stor njutning. Jag har lärt mig tycka om dem… Read More

kommentar 0

Det var en mörk och kulen natt ..

.. under den mörka sommaren 1816, ”året utan sommar”. En grupp vänner, ungdomar, som bodde tillsammans i Maison Chapuis vid Genèvesjöns norra strand satt vid brasan, ute skvalade regnet ner, som vanligt den här sommaren. Det var Percy Bysshe Shelley (den inte helt obekante poeten), Mary Wollstonecraft… Read More

kommentar 0

Onda aningar

Till mrs Saville, England
Sankt Petersburg, den 11 december 17..

Det kommer att glädja dig att få höra att inga katastrofer har drabbat inledningen av det företag som du hade sådana onda aningar om. Jag kom hit igår, och min första uppgift måste bli att försäkra min kära syster om att allt är väl, om att min tilltro till att expeditionen ska lyckas har stärkts.

Inga katastrofer har inträffat än …

kommentarer 4

Kvinnliga romantiker

Fanns det kvinnliga romantiska poeter? Med tanke på de manliga romantikernas (Stagnelius m. fl.) syn på Kvinnan som den högsta representanten för skönheten, hon som stod närmre naturen och därmed det ursprungligt gudomliga, hon som kunde inspirera poetgnistan, locka fram elden hos mannen, kan man… Read More