Babij Jar 1941 – 2022

Vid Babij Jar finns ingen minnesstenTvär som en skrovlig gravskrift är ravinenJag känner skräck. Jag är idag med ensså gammal som hebréerfolket.Det är som vore jag en jude självJag vandrar genom forntidens EgyptenJag dör fastnaglad vid ett korsoch jag bär ännu spår efter spikarna. Det… Read More

Rekviem / Anna Achmatova

Nej, varken under en annan himmeleller under andra vingars par —Jag fanns i det egna folkets vimmel,där mitt eget folk då, olyckligtvis, var. I stället för förord Under de fruktansvärda år av terror som den hemliga polisen under Jezjovs ledning medförde tillbringade jag sjutton månader… Read More

Edith Södergran

UNDER ARBETE INTE FÄRDIGTÄNKT! ”Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är”. Jag har just lyssnat på Lundströms bokradio som har Stina Ekblad som gäst. (2020 08 29).  Det handlar om en av Stina Ekblads favoriter – Edith Södergran. Jag har nog aldrig… Read More

Hej igen!

Bloggen ska återuppstå. Jag SKA börja läsa och skriva igen. Det var ju kul och nu har jag tid! I mina bokhyllor finns massor av olästa böcker, erkänner jag skuldmedvetet. Var ska jag börja? Det får bli en tunn snabb att gå igång på. Återkommer… Read More

I exil – om längtan

När Florens omslöts av sin gamla stadsmur varifrån ännu dagens timmar ljuder, rådde där fred, och man var kysk och måttfull Då fanns det inga diadem och halsband, ej utpyntade kjolar, inget bälte som var förmer än den person som bar det. Än blev ej… Read More