Alla inlägg märkta “handskrift

kommentarer 2

Vårt gemensamma minne

Också här i Sverige kommer de medeltida handskrifter som finns hos våra största bibliotek att digitaliseras, så att alla får tillgång till dem. Strålande! … att visa vår tacksamhet till de gamle genom att sprida kännedom om deras namn, om de är okända, att väcka… Read More