Alla inlägg märkta “botanik

kommentar 1

Om det förunderliga …

Carolus Linnaeus, inte bara en botanikens fader och växternas namngivare utan också poet med innerlig känslighet för naturens alla skepnader. Han lärde oss se. .. omnia vegetabilia origenem suam ex unico, & quidem minimo; trahere semine [ … ] Omnes itidem odoriferi Flores & pulcherrima… Read More