Alla inlägg märkta “The Great Gatsby

kommentarer 2

Elegant

Som ett exklusivt finsnickeri är F Scott Fitzgeralds roman ”Den store Gatsby”. Så precist hopfogad intrig, så koncentrerad — varje dialog, beskrivning, varje mening är betydelsebärande. Varje karaktär är utmejslad, väl gestaltad, språket är vackert som en dröm. Efter knappt 200 sidor av målmedveten och oavbruten… Read More