Alla inlägg märkta “POESI

kommentar 0

Babij Jar 1941 – 2022

Vid Babij Jar finns ingen minnesstenTvär som en skrovlig gravskrift är ravinenJag känner skräck. Jag är idag med ensså gammal som hebréerfolket.Det är som vore jag en jude självJag vandrar genom forntidens EgyptenJag dör fastnaglad vid ett korsoch jag bär ännu spår efter spikarna. Det… Read More

kommentar 1

Bildning

Liv Strömquist och Horace Engdal hittade två av mina absoluta poetfavoriter på sin bildningsresa i SVT2: Anna Achmatova och Fernando Pessoa. Dessutom en helt ny bekantskap, Giacomo Leopardi som jag kommer att försöka lära känna. Ändå en ganska god behållning av en TV-serie. Nersidan har varit att programmen var… Read More

kommentar 0

Herr Gustafsson är död

Om de bebodda världarnas rikedom I några världar har man bekräftat Riemanns förmodan om primtalen I några världar avtvingar man uråldriga svampar utdragna bekännelser I någon värld är det djupa mörkret genomlyst av underbara talande stenar I rätt många världar varar sommaren ett århundrade, och… Read More

kommentarer 2

Tid

Tyst är lunden, och sjön, som kysst strandens somnade ros, är tyst. Aftonskimret, som milt besken tempelkullen, har bleknat ren stilla, drömmande stilla. Tysta stjärnor ur havet gå, stilla palmernas kronor stå, sen därunder i myrtenskog vinden suckade nyss och dog stilla, drömmande stilla. Tyst… Read More