Alla inlägg märkta “Persien

kommentar 0

Jämställt i det forna Perserriket

Om Befästningstavlorna, funna i Persepolis 1933, ca 2500 år gamla: ”Tavlorna intygar att Persepolis, till skillnad från grekiska och romerska monumentalbyggen, inte uppfördes av slavar utan av arbetare. De ger en bild av kvinnans juridiska och ekonomiska ställning vilken förefaller ha varit närmast jämställd med mannens.… Read More