Alla inlägg märkta “Penelope

kommentar 0

Om autenticitet

Tänk om Odysséen, som vi känner den egentligen skrevs av en begåvad munk i ett bysantinskt kloster på 1100-talet! Vilken betydelse skulle det få? Alltså – berättelsen fanns, och manuskriptet från bysans finns – men vilket underlag hade kopisten?