Alla inlägg märkta “Penelope

kommentar 0

Penelope 1 – Den ”giftaslystna ”

Odysséen, sång 18: Odyssevs har kommit hem men har hittills bara givit sig tillkänna för svinaherden Eumaios och för sin son. Han sitter i sin sal förklädd till tiggare, friarnas festande pågår som vanligt. Då får Penelope för sig att hon ska tillkännage att hon… Read More

kommentar 0

Om autenticitet

Tänk om Odysséen, som vi känner den egentligen skrevs av en begåvad munk i ett bysantinskt kloster på 1100-talet! Vilken betydelse skulle det få? Alltså – berättelsen fanns, och manuskriptet från bysans finns – men vilket underlag hade kopisten?