Alla inlägg märkta “gotisk roman

kommentar 0

Onda aningar

Till mrs Saville, England
Sankt Petersburg, den 11 december 17..

Det kommer att glädja dig att få höra att inga katastrofer har drabbat inledningen av det företag som du hade sådana onda aningar om. Jag kom hit igår, och min första uppgift måste bli att försäkra min kära syster om att allt är väl, om att min tilltro till att expeditionen ska lyckas har stärkts.

Inga katastrofer har inträffat än …