All posts filed under “roman

kommentarer 2

Elegant

Som ett exklusivt finsnickeri är F Scott Fitzgeralds roman ”Den store Gatsby”. Så precist hopfogad intrig, så koncentrerad — varje dialog, beskrivning, varje mening är betydelsebärande. Varje karaktär är utmejslad, väl gestaltad, språket är vackert som en dröm. Efter knappt 200 sidor av målmedveten och oavbruten… Read More

kommentarer 6

Avklädd grabbfantasi

I den läroplan vi följde i 60-talets gymnasier ingick som nästan obligatorisk läsning Jack Kerouacs On the road. Rekommenderad av alla litteraturlärare. Jag undrar om någon av mina klasskamrater verkligen läste mer än de utdrag som fanns i skolantologierna, den är ganska svår — men många låtsades… Read More

kommentarer 3

Tiden går

Strax innanför entrén i vårt bibliotek har man i år haft miniutställningar om 1900-talets olika decennier – några få föremål, en möbel, böcker bilder musik. Vid mitt besök i fredags fastnade jag där. Temat är 70-tal och det var en ögonblicksbild ur mitt eget 70-tal… Read More