All posts filed under “resor

kommentar 0

5 små böcker

Som kanske någon läsare har noterat har jag varit på resa – tre veckor i Venedig; två veckor deltog jag i en kurs i italienska. I resedagboken ”Grand Tour” har jag skrivit om resan. Naturligtvis hittade jag till några bokhandlare. För en bokälskare mycket trivsamma… Read More

kommentar 1

Den äldsta människokulturen…

Lasse Berg Gryning över Kalahari Hur människan blev en människa Ordfront, 2007, ISBN 978-91-7037-299-5 !Xu skapade våra förfäder. Han sa också att slätten, buskarna och bergen skulle ligga här. Det var !Xu som skapade de färgade, de olika svarta folken, namas, hereros, de vita och… Read More