All posts filed under “Brev

kommentar 0

Föredrag V: En författarkarriär.

Allteftersom Petrarcas dikter och prosaverk spreds ökade hans popularitet och han hade från 1350-talet och framåt inga problem med att hitta mecenater som försåg honom med bostad och vivre. I gengäld var han tvunget att utföra olika uppdrag – han skickades på diplomatiska uppdrag runt… Read More