All posts filed under “äldre lyrik

kommentarer 4

Kvinnliga romantiker

Fanns det kvinnliga romantiska poeter? Med tanke på de manliga romantikernas (Stagnelius m. fl.) syn på Kvinnan som den högsta representanten för skönheten, hon som stod närmre naturen och därmed det ursprungligt gudomliga, hon som kunde inspirera poetgnistan, locka fram elden hos mannen, kan man… Read More

kommentar 0

Längtan och tvivel

Följ med på en vandring genom ett sällsamt landskap! Vid första kontakten verkar det välbekant – inte olikt en Blekingsk löväng: Här sjunger lärkan och blommar vildrosor, fjärilar fladdrar, i skyn seglar en örn. Himlen skiftar från gryningens blida pasteller till en dramatiskt eldig aftonhimmel… Read More

kommentar 0

Fröding om honom själv

Gustaf Fröding dog i februari 1911 bara 50 år gammal. Senare under våren gav Bonniers ut hans samlade skrifter i en minnesutgåva. Den blå boken som jag nämnde i förra inlägget är femte delen av 1-kronors-upplagan, som också kom 1911. Den omfattar Frödings sista diktsamling,… Read More