All posts filed under “äldre lyrik

kommentar 0

Hänryckning

Någon gång i mitten av 1300-talet skrev Francesco Petrarca; gammal, trött och modlös. Det är som om jag hörde min kvinnas röst beständigt kalla mig; och dag för dag har så mitt inre och mitt yttre jag förändrats, modet slocknat i mitt bröst på bara… Read More

kommentar 0

Tre gamla män … (II)

Några rader om Quintus Horatius Flaccus’ essä i brevform, Diktkonsten eller Ars Poetica, från det sista seklet fKr. Horatius spetsar till formuleringarna, tillåter sig att skämta till skillnad från Aristoteles, som var en mycket allvarlig man. (Jag skrev om honom i en tidigare post) Hans Ars poetica är skriven som… Read More

kommentarer 2

Tid

Tyst är lunden, och sjön, som kysst strandens somnade ros, är tyst. Aftonskimret, som milt besken tempelkullen, har bleknat ren stilla, drömmande stilla. Tysta stjärnor ur havet gå, stilla palmernas kronor stå, sen därunder i myrtenskog vinden suckade nyss och dog stilla, drömmande stilla. Tyst… Read More