All posts tagged “lyrik

comments 2

Tid

Tyst är lunden, och sjön, som kysst strandens somnade ros, är tyst. Aftonskimret, som milt besken tempelkullen, har bleknat ren stilla, drömmande stilla. Tysta stjärnor ur havet gå, stilla palmernas kronor stå, sen därunder i myrtenskog vinden suckade nyss och dog stilla, drömmande stilla. Tyst… Read More

comments 5

Vilken dikt är bäst?

2007 bad en av våra största kvällstidningar 100 olika professionella litteraturmänniskor lista de dikter som de tycker bäst om. Det rör sig om poeter, författare, kritiker, akademiledamöter och litteraturvetare vid landets universitet: 1 Erik Johan Stagnelius: ”Vän! I förödelsens stund” (44) 2 Gunnar Ekelöf: ”Eufori”… Read More